Logo
Tin tức  Tin tức nổi bật
Loading...

Tin tức nổi bật

Huyện Ủy Nho Quan, Ninh Bình tổ chức hội thảo trực tuyến

Huyện Ủy Nho Quan, Ninh Bình tổ chức hội thảo trực tuyến

Họp trực tuyến đang trở thành một nhu cầu tất yếu của các đơn vị, tổ chức cơ quan nhà nước những năm gần đây
Huyện Bảo Lạc tổ chức hội thảo trực tuyến thông qua thiết bị VEDA

Huyện Bảo Lạc tổ chức hội thảo trực tuyến thông qua thiết bị VEDA

Vừa qua, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng đã có buổi họp trực tuyến toàn huyện thông qua thiết bị truyền hình hội nghị VEDA.
Tỉnh Ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo trực tuyến

Tỉnh Ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo trực tuyến

Tỉnh Ủy cao bằng sử dụng thiết bị họp trực tuyến VEDA tổ chức cuộc hội thảo trực tuyến 
Huyện Đakrông tổ chức hội thảo trực tuyến

Huyện Đakrông tổ chức hội thảo trực tuyến

Vừa qua, Huyện Đakrông đã tổ chức buổi họp trực tuyến thành công tốt đẹp thông qua hệ thống truyền hình hội nghị VEDA
(024) 6269 6819