Logo
Tin tức
Loading...

Tin tức

Huyện Bảo Lạc tổ chức hội thảo trực tuyến thông qua thiết bị VEDA

Huyện Bảo Lạc tổ chức hội thảo trực tuyến thông qua thiết bị VEDA

Vừa qua, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng đã có buổi họp trực tuyến toàn huyện thông qua thiết bị truyền hình hội nghị VEDA.
Tỉnh Ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo trực tuyến

Tỉnh Ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo trực tuyến

Tỉnh Ủy cao bằng sử dụng thiết bị họp trực tuyến VEDA tổ chức cuộc hội thảo trực tuyến 
Huyện Đakrông tổ chức hội thảo trực tuyến

Huyện Đakrông tổ chức hội thảo trực tuyến

Vừa qua, Huyện Đakrông đã tổ chức buổi họp trực tuyến thành công tốt đẹp thông qua hệ thống truyền hình hội nghị VEDA
Hỗ trợ Huyện Yên Sơn vận hành hệ thống Truyền Hình Hội Nghị

Hỗ trợ Huyện Yên Sơn vận hành hệ thống Truyền Hình Hội Nghị

Tổ chức buổi họp trực tuyến cho 28 điểm cầu Huyện Yên Sơn thông qua thiết bị truyền hình hội nghị VEDA
(024) 6269 6819