Logo
Tin tức  Sự kiện
Loading...

Huyện Phú Bình tham gia cuộc họp trực tuyến toàn quốc

Hệ thống truyền hình hội nghị VEDA đã giúp Huyện Phú Bình có thể tham gia cuộc hội thảo trực tuyến từ Trung Ương xuống các địa phương

Vừa qua, huyện Phú Bình đã tham gia buổi hội nghị trực tuyến từ Trung Ương xuống địa phương các cấp trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị bàn về công tác triển khai các chính sách của Đảng , đánh giá kết luận số 01 của Bộ Chính Trị. Tại hội nghị, các cấp địa phương đã lắng nghe báo cáo, đánh giá của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo TƯ trình bày.


Hình ảnh tại điểm cầu xã Tân Hòa, huyện Phú Bình ngồi lắng nghe trực tiếp báo cáo đánh giá của Trung Ương

Những cuộc hội thảo trực tuyến với lãnh đạo Bộ như thế này trước đây là điều vô cùng khó khăn, không thể tham dự của ban lãnh đạo Đảng Ủy cấp Huyện, cấp xã ở Phú Bình. Nhưng từ ngày trang bị hệ thống truyền hình hội nghị VEDA của công ty TNHH Công Nghệ Trực Tuyến Cypresscom, Huyện Ủy và UBND các cấp tại Phú Bình có thể tham dự, lắng nghe chỉ đạo trực tiếp từ đại diện các Bộ, Ban Ngành - Chính Phủ tại các buổi hội thảo trực tuyến quy mô toàn quốc. Trực tiếp lắng nghe những đánh giá kết quả, ý kiến chỉ đạo thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước từ Trung Ương. Hệ thống họp trực tuyến VEDA từ khi được trang bị đã góp phần không nhỏ vào những thành quả đạt được trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước tại Phú Bình.

Các tin khác

(024) 6269 6819