Logo
Tin tức  Góc báo chí
Loading...

Hội thảo trực tuyến chuyên đề thứ 7 của HĐND huyên Thuận Châu khóa XXI

HĐND huyện Thuận Châu vừa sử dụng thiết bị họp trực tuyến VEDA để tổ chức hội nghị chuyên đề thứ 7, khóa XXI (2021-2026)

Buổi họp trực tuyến chuyên đề thứ 7, khóa XXI của HĐND huyện Thuận Châu ngày 10-6 vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ trì cuộc họp là đồng chí Thào A Súa, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyên và có sự tham gia của 27 điểm cầu trực tuyến cấp xã là các lãnh đạo các cấp cơ sở HĐND tuyến xã.


Điểm cầu xã Mường Bám tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị trực tuyến 

Sau khi được ban lãnh đạo Tỉnh trang bị hệ thống truyền hình hội nghị VEDA từ tuyến huyện xuống các xã phường, huyện Thuận Châu đã ứng dụng thường xuyên tổ chức các buổi hội nghị trực tuyến giữa các cấp. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều được chi phí và linh hoạt tổ chức các buổi hội thảo giữa các cấp được thường xuyên, kịp thời. Từ năm 2018 đến nay, Hệ thống họp trực tuyến VEDA đã đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc quản lý hành chính và phát triển xã hội tại huyện Thuận Châu. Thuận Châu từ một huyện miền núi nghèo của Sơn La với địa hình đồi núi hiểm trở đang dần trở nên phát triện hiện đại với hệ thống thông tin liên lạc hiện đại và xuyên suốt. Hội nghị trực tuyến đang dần trở thành một nhu cầu tất yếu với mọi hoạt động, lĩnh vực trong cuộc sống của Thuận Châu nói riêng và cả nước nói chung.


Hình ảnh các điểm cầu tuyến xã gọi vào để tham gia cuộc họp trực tuyến

Các tin khác

(024) 6269 6819